WordPress.org

N’ko

Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

WEN Commerce

WEN Themes ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 1.0.1

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ July 26, 2021

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 200+

WordPress Version: 5.1 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

WEN Commerce is a clean, chic, and modern eCommerce WordPress theme. It is ideal for all online shops and businesses with an online portal to sell their merchandise. With WEN Commerce, you can display all your products effortlessly in different sections according to the exposure they require. The theme is fully responsive and your online shop will look absolutely flawless across all screen sizes. With the complete responsiveness and attractive eCommerce design, WEN Commerce also comes with numerous features and sections as well. For instance, WooCommerce Ready, Brands, Featured Content, Featured Slider, Hero Content, Services, Promotional Headline, WooCommerce Sections, and more. With all of these fully customizable sections and more, you can master the eCommerce industry and attract more visitors. Moreover, WEN Commerce is Gutenberg compatible, cross-browser compatible, and translation ready. WEN Commerce is the best choice for eCommerce websites! Official Support Forum: https://themepalace.com/support-forum/ Full Demo: https://wenthemes.com/theme-demos/?demo=wen-commerce

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ WEN Commerce

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫