WordPress.org

N’ko

Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

Video Blog

VW THEMES ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߞߙߊߞߏ VW Blog Magazine ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߓߐߞߏߣߊ߲: 1.0.3

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ September 14, 2021

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 200+

PHP Version: 7.2 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Video Blog facilitates easy and effective designing of websites that are conducive for video bloggers, sponsored videos and blog content, influencer marketing, vlogger, videography and online video streaming. Being crafted by expert developers, its minimal design is going to converge the entire focus of your audience on the video content published. Giving a sophisticated appearance to your site was the basic idea behind its creation and that is why you will find a clean and elegant design that speaks volumes regarding your work. The interactive Call To Action Buttons (CTA) included at key places improves the conversion rates. It is user-friendly and comes well-documented so that any user will be able to use it without writing codes. As it is professional and responsive, there is no question about the visual appeal and performance. The SEO-friendly and optimized codes are a part of this theme’s core and help in delivering faster page load time. The Bootstrap framework gives it the robustness and capability of performing efficiently even in times of huge traffic flows. All information is shown with clarity thanks to its retina-ready design. The translation-ready feature is what truly makes your website global. You will find shortcodes, social media icons, and a number of sections to create a fine website. Demo: https://www.vwthemes.net/vw-video-vlog-pro/

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ Video Blog

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫