Themes List

ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

Stationary Bookstore

themespride ߛߌߟߊ ߝߍ߬

Commercial Theme

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߞߙߊߞߏ Author Writer ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߓߐߞߏߣߊ߲: 1.9

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ September 16, 2023

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 100+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Stationary Bookstore is a clean, modern, and sophisticated theme. Professionals build this theme for booksellers and librarians. The theme is free, so users do not have to worry about coding. For this professional-looking theme, coding skills are not required. Any beginner can easily handle it. It is ideal for a Publishing House or Book shop. The theme is ideal for any Publishing house business or Author's official site. Also, it can be interesting for Libraries, Literary Clubs, and Digital and Media online stores. The theme includes call-to-action buttons (CTA), a testimonial section, social media integration, and many more exciting features. Moreover, this theme is compatible with Woo commerce. It is entirely well optimized and updated with the latest version. The theme is fully compatible with the ultimate website plugin, and users will not face any difficulties while running & managing their site. It is weighted it unique fonts, colour palettes, different sections for each page, and many foreign languages. Users can easily change the theme layout and background with the easily personalized feature. This multipurpose theme can be used by anyone who wants to establish their business online. It is easy to handle and customizable for any new beginners.

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫