WordPress.org

Theme Directory

All themes

RebootWP

RebootWP

Style variations (12)

  • ߓߐߞߏߣߊ߲ 1.2.8
  • Last updated June 13, 2024
  • Active installations 90+
  • PHP version 7.3

Design without ever leaving your browser with the power of RebootWP & WordPress Site Editor. Customise every detail in real time — no coding required. RebootWP ships with thoughtfully designed Patterns, Templates & Styles that allow you to create pages and layouts quickly and easily.

Patterns

Downloads per day

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 90+

ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬

ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

This theme is available in the following languages: English (US).

Translate this theme

Browse the code