Skip to toolbar

WordPress.org

N’ko

Themes List

0
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫. ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߝߙߋߞߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߡߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߎߡߊ ߥߐ߯ߘߑߔߙߍߛ ߓߐߞߏߣߊ߲߫ ߛߊ߲ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

Quark

Anthony Hortin ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 1.4.1

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ May 18, 2018

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 1,000+

WordPress Version: 3.6 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Quark is your basic building block for creating beautiful, responsive custom themes. It's not a convoluted or confusing framework that's hard to learn or even harder to modify. It's a simple and elegant starter theme built on HTML5 & CSS3. Its base is a responsive, 12 column grid. It incorporates custom theme options that are easy to modify, a set of common templates, support for WordPress Post Formats and the gorgeous, retina friendly Font Awesome icon font. Quark is WooCommerce compatible, Multilingual Ready (WPML) and translated into Spanish, German and French. Quark is also compatible with popular page builders such as Elementor, Divi Builder, Beaver Builder, the SiteOrigin Page Builder and Visual Composer.

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ Quark

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫