Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

Plumber Services

Logical Themes ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 0.1

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ August 17, 2022

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 100+

PHP Version: 7.2 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Plumber Services is a top-notch free WordPress theme for handymen, plumber services, maintenance services, repair and remodeling, roofing services, construction, and air conditioning services, heating, home improvement, ventilation, and renovation businesses. It is a simple and adaptable theme with a responsive design making your website work seamlessly across various devices as well as web browsers. There are a lot of personalization options given to you that can work effectively for adding your own twist to the design. The interface is user-friendly and doesn't demand any coding skills from the users. There are several sections such as Team, Testimonial, and a beautiful banner, and along with that, there are many social media options available with this theme that can let you promote your services across various social media platforms. With some top-class SEO-friendly codes included in the core, you will be able to bring a lot of organic traffic coming to your website. The stunning CSS animations and effects add to the beauty of your theme and make it more interesting. For making the design even more interactive, you will also get many Call to Action Buttons (CTA). this is a robust WordPress theme created using the Bootstrap framework. Demo: https://www.logicalthemes.com/plumber-services-pro/

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ Plumber Services

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫