Themes List

ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

MoreNews

AF themes ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 2.4.4

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ April 2, 2024

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 3,000+

PHP Version: 5.6 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

MoreNews is a professional WordPress theme for news, blog, and magazine websites. The theme comes with a number of free demo sites that can be imported with a simple click to create a fantastic news hub. The theme is fully widgetized, allowing users to control site content with 9+ custom widgets and widget sections. It also offers multiple main banner options along with light and dark site mode for reading articles and blog posts in a fashionable manner. It also includes a variety of useful customizer options for creating an aesthetically pleasing news site. You may set it up as you want and see how it looks before publishing any changes with the live customizer. The RTL supported theme is compatible with Elementor, Gutenberg blocks, and the WooCommerce plugin, allowing you to combine an online store with our newspaper theme. The theme is appropriate for a news, journal, magazine, publishing, or review website, as well as blogging. It's well-designed to help the website rank higher in search engines, and users will receive excellent support from the staff if they run into any issues while using it.

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ MoreNews

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫