Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

Jot Shop

ThemeHunk ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 1.0.8

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ April 22, 2022

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 800+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 5.4 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Jot Shop is a Free WooCommerce theme for creating clean and professional shopping stores. It has a stylish Homepage design for listing premium products and high-end experiences. Theme comes with powerful functionality like Section On/Off, Header & Footer layouts, Product styles, Ajax live search, Offcanvas sidebar, Quick view, Pagination option for Shop & Blog page, Color & background options etc. Theme also supports many Product sections to showcase your product in your homepage, Sections like - Tabbed Product carousel, Woo category section, Product Carousel, Product list carousel. Other than these sections theme has Top Slider layout, Ribbon section with Image & Video, Banner layouts and Service section. Theme is integrated with WooCommerce, Th Variation Swatches plugin and lead form builder plugin which will help you in designing a perfect Online Store. If you’re looking for a highly flexible e-commerce theme, then Jot Shop could have everything you need.

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ Jot Shop

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫