Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

GridShow

ThemesDNA ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 1.0.0

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ January 20, 2022

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 400+

PHP Version: 5.6 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

GridShow is sleek, clean and modern, responsive/mobile friendly, grid WordPress theme to showcase your content in an elegant way. GridShow has easy-to-use theme options, 5 columns posts grid, sticky menu and sticky sidebar, 3 navigation menus, grid or non-grid post summaries, right sidebar, 4 columns footer, RTL language support, full-width templates for posts/pages, 60+ social buttons, scroll-to-top button and more. GridShow PRO version has color options, font options, 1-10 columns grid layouts, 2 grid types(CSS grid or masonry grid), 10+ thumbnail sizes for grids, custom thumbnail size support for grids, ad widgets between grid posts, full or boxed layout type, 10+ layout styles for singular/non-singular pages with width options, 10+ custom page templates, 10+ custom post templates, 3 header styles with width options, news ticker, 1-6 columns footer, grid and list featured posts widgets, width/layout type/layout style/header style/footer style options for every post/page, settings panel for each post/page, unique header image for each post/page, post likes and post views, infinite scroll feature or load more button, about and social widget, tabbed widget, banner widget, more widget areas, 25+ share buttons, related posts, page options and many useful features. Free version demo: https://demo.themesdna.com/gridshow/

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ GridShow

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫