WordPress.org

N’ko

Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

Dinero

luzuk Themes ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߓߐߞߏߣߊ߲: 0.1.4

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ November 9, 2021

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 60+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 7.2 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Dinero is an advanced Multipurpose Corporate WordPress theme taking care of the needs of big enterprises, corporate houses, start-ups, any kind of investment company, business marketing agencies, and even eCommerce shops and stores. It is a beautifully crafted multipurpose business WP theme with a flexible layout ideal for commercial as well as corporate businesses too. The elegant and clean design of this theme will always play a great role to make your website function smoothly across various devices as well as screens without causing any load time delays. Retina-ready pictures and images have been used on a responsive design making it look absolutely gorgeous and as it is accompanied by easy to use personalization options, you will never have to take extra effort in customizing the default design. Many Social media icons are included as a part of this theme that will help you link the blog posts as well as your products through these icons. It has Google fonts, bottom footer widgets, wide & boxed layouts. With so many sections included, there is Team Section, Multiple blog pages, an incredible banner, and interactive design that brings engagement to the users. With over a dozen of shortcodes included, Color options, translation-ready features, and highly optimized codes, you will be able to achieve an interactive website. So try this modern theme and get going online. Live Demo: https://www.luzukdemo.com/demo/dinero/

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ Dinero

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫