Themes List

1
ߓߊ߲ߕߌ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲
ߓߊ߲ߕߌߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬:
ߢߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߘߊߞߎ߲

ߞߐߛߊߦߌ ߞߙߊߞߏ߫ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬

Best Recipe

Good Looking Themes ߛߌߟߊ ߝߍ߬

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߞߙߊߞߏ Good Looking Blog ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߓߐߞߏߣߊ߲: 1.0.2

ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߊߓߊ߲ April 9, 2022

ߡߊ߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌߞߎߣߎ߲: 100+

WordPress Version: 4.7 or higher

PHP Version: 7.0 or higher

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߙߊߞߏ

Best Recipe is a free Recipe WordPress Theme designed for delicious food websites and recipe blogs. Home cooks, as well as restaurant owners, may make the most out of this theme by promoting their services, menu listings, unique recipes, and other elements of their business to a worldwide audience. This theme is developed with aesthetic appeal and an elegant design in mind to attract and engage foodies to your website. The theme is bloat-free, SEO-ready, highly responsive, extremely performant and speedy, and has tons of customization options. With all of the advanced possibilities this theme has to offer, you can create your food and recipe website the way you really want. Smooth animations, a beautiful color palette, attractive typography, and a variety of layouts are included in the theme. It’s more than just a pretty theme with seamless interaction with major WordPress plugins and tools. Support from our top-notch support team, frequent updates, and well-thought-out documentation allow you to concentrate on your cooking and business rather than technical concerns. Best Recipe is the best match for you whether you’re a home cook or a food service entrepreneur searching for a full-featured food blog and recipe-based WordPress theme for your business.

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲

ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߴߌ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬؟ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߫؟

ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߜߘߋ߬ߘߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߘߎߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

ߌ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߙߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬

ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ Best Recipe

ߞߙߊߞߏ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫. ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫